סריקה ואימות דרכונים

אספקת סורקים, תוכנה ובסיס נתונים לחילוץ נתונים מהיר, ואימות מסמכים בביקורת גבולות