מערכות זיהוי ביומטריות

מערכת ביומטרית הבודקת את גיאומטריית כף היד